Fen Bilimleri Enstitüsü

Bölüm Mesajı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ile ilgili olarak  genel bilgiler aşağıdaki altbaşlıklarda halinde toplanabilir.

Kimler Yararlanabilir: Makine Mühendisleri, İmalat Mühendisleri,  Uçak Mühendisleri,  Uzay Mühendisleri,  Gemi İnşaat Mühendisleri,  Mekatronik Mühendisleri,  Petrol Mühendisleri, Kimya Mühendisleri,  Enerji Mühendisleri,  Nükleer Enerji Mühendisleri ve benzeri mühendislik dalları ile Fizik ve Matematik bölümleri. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

Başvuru Koşulları: ALES sınavında sayısal puan türünde en az 55 puan ve üstü almak gereklidir. ALES belgesi olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilir.

Araştırma Konuları: Makine Mühendisliğinin tüm alanlarında çalışma yapılmaktadır.

Kazanımlar: Mezun olanlar, gelişen makine mühendisliği ve teknolojileri konularında uzmanlaşarak kamu ve özel sektörün her dalında mühendis ve yönetim kademelerinde görev alabilirler. Makine mühendisliğinde açılan doktora programlarına devam edebilir, Ar-Ge şirketlerinde veya kurumların Ar-Ge bölümlerinde araştırmacı mühendis olarak çalışabilirler.