Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
461046204823501 - Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
851086108523513 - Yangın ve Yangın Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
853072005203506 - Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji 3+0+0 Seçmeli 6
862022600003750 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Projesi 0+2+0 Seçmeli 30
862034503473503 - İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
862034504823514 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
862038003473504 - İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı 3+0+0 Seçmeli 6
862046204613507 - İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
862086107203512 - Meslek Hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 6
862086108533515 - İş Sağlığı Epidemiyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
345031103473508 - Örgütsel Davranış ve İş Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
345034303473509 - Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi 3+0+0 Seçmeli 6
345052003473511 - Endüstride Acil Durum Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
380034503473502 - İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
862085305203505 - Endüstriyel Ergonomi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 30