Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
581000000000506 - İç Mimari Tasarlama Metodolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000511 - Sürdürülebilir Mimari 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000569 - Mimarlık Planlama ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
581022600003597 - Yüksek Lisans Tez Çalışması I 3+0+0 Seçmeli 30
581022602143750 - İç Mimarlık Yüksek Lisans Projesi 0+0+0 Seçmeli 30
581158000000524 - İmaj ve Mekan 3+0+0 Seçmeli 6
581158100000501 - Yüksek Lisans Stüdyo I 3+0+0 Seçmeli 6
581158100000505 - İç Mimari Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
581158100000522 - Yapı Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
581158100000523 - Mekan Tasarımında Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
581158100000525 - Renovasyon Uygulamalarında Mekansal Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
581158100000527 - Konut İç Mekanında Konfor Kavramının Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 6
581158102140521 - Mobilya Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
582058104810505 - Yeşil ve Sürdürülebilir Yapma Çevreler 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
581022600003596 - İç Mimarlık Yüksek Lisans Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
461046204823501 - Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000519 - Yapı Malzemeleri ve Bileşenleri 3+0+0 Seçmeli 6
581000000003516 - Mimarlıkta Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 6
581000000003518 - Konut Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 42
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu