Fen Bilimleri Enstitüsü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Enstitümüz, yerel ve evrensel düzlemde değişimi anlayabilecek, bilim, sanat ve teknolojideki estetik ve etik değerler ışığında dünyada yaşanan gelişmelere katkıda bulunabilecek, araştırmacı, eleştirel yaklaşımı benimseyen, yaratıcı, doğaya-kente-topluma karşı sorumluluklarının farkında, girişimci, iklim değişikliği başta olmak üzere ekoloji ve çevre sorunlarına duyarlı, problemleri tespit etme, öngörme, analiz etme ve onlara çözüm üretebilme kabiliyetine sahip profesyoneller yetiştirmeyi; lisansüstü eğitimde kaliteyi ve evrensel standartları sağlamayı; akademik etiğe bağlı, çoğulculuk, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerini gözeten bir akademik ortam yaratmayı ve sürdürmeyi amaçlar.

Vizyonumuz

Mühendislik ve mimarlık anabilim dallarında gerek akademik ortamda gerek uygulama alanında, tercih edilen yetkin mühendis ve mimarlar yetiştiren; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmekle kalmayıp aynı zamanda gelişmelere öncülük eden, bilgi üreten, paylaşan, uygulayan, akademik analiz ile uygulamanın deneyimini harmanlayan, uygulamaya her aşamada rehberlik eden, yenilikçi; yürüttüğü araştırma projeleriyle, sunduğu disiplinlerarası programlarıyla ve kentin dolayısıyla hayatın merkezindeki konumuyla farklılaşan öncü bir enstitü olmaktır.