Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Hakkında

Enstitümüz, mühendislik ve mimarlık anabilim dallarında gerek akademik ortamda gerek uygulama alanında, tercih edilen yetkin mühendis ve mimarlar yetiştiren; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmekle kalmayıp aynı zamanda gelişmelere öncülük eden, bilgi üreten, paylaşan, uygulayan, akademik analiz ile uygulamanın deneyimini harmanlayan, uygulamaya her aşamada rehberlik eden, yenilikçi; yürüttüğü araştırma projeleriyle, sunduğu disiplinlerarası programlarıyla ve kentin dolayısıyla hayatın merkezindeki konumuyla farklılaşan öncü bir enstitüdür.

Amacımız; yerel ve evrensel düzlemde değişimi anlayabilecek, bilim, sanat ve teknolojideki estetik ve etik değerler ışığında dünyada yaşanan gelişmelere katkıda bulunabilecek, araştırmacı, eleştirel yaklaşımı benimseyen, yaratıcı, doğaya-kente-topluma karşı sorumluluklarının farkında, girişimci, iklim değişikliği başta olmak üzere ekolojik ve çevre sorunlarına duyarlı, problemleri tespit eden, öngören, analiz eden ve onlara çözüm üretebilme kabiliyetine sahip profesyoneller yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitimindeki kaliteyi ve evrensel standartları sağlamak; akademik etiğe bağlı, çoğulculuk, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerini gözeten bir akademik ortam yaratmak ve sürdürmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKBAYRAK
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü