Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
581022600004800 - Mimarlık Doktora Semineri 3+0+0 Zorunlu 18
581000000000503 - Rölöve ve Restorasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000517 - Kentleşme ve Göç 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000601 - Mimari Tasarım Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
581000000000603 - Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
581000000004564 - Kentleşme ve Konut Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
581000000004618 - Konut Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
581000000004620 - Mimari Eleştiri 3+0+0 Seçmeli 6
581022600004801 - Doktora Yeterlilik 0+0+0 Seçmeli 30
581022600004802 - Doktora Tez Önerisi Hazırlama 0+1+0 Seçmeli 15
581022600004803 - Doktora Çalışması: İzleme I 0+1+0 Seçmeli 15
581022600004804 - Doktora Çalışması: İzleme II 0+2+0 Seçmeli 30
581022600004805 - Doktora Çalışması: İzleme III 0+2+0 Seçmeli 30
581022600004806 - Doktora Çalışması: İzleme IV 0+2+0 Seçmeli 30
581022600004807 - Doktora Çalışması: İzleme V 0+2+0 Seçmeli 30
581022600004808 - Doktora Tez Savunması 0+0+0 Seçmeli 0
581058204434603 - Tarihi Binalarda Yapısal Problemler ve Deprem 3+0+0 Seçmeli 6
581158100004523 - Mekan Tasarımında Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
582054305214114 - Yapı Sistemlerinde Malzeme Seçimi 3+0+0 Seçmeli 6
582058104814510 - Bina Bilgi Modelleme 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 264
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
581000000004616 - Mimarlıkta Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 6